Reglament de la Fang i Rocs

FUNCIONAMENT DE LA FANG I ROCS

La Fang i Rocs no es una activitat competitiva, malgrat  haver-hi registres de pas en alguns punts del recorregut.  L' interès de la ruta esta en completar el recorregut de forma lúdica i passant-ho el millor possible gaudint de l’activitat i el paisatge.

La Fang i Rocs  és una activitat a l'aire lliure amb un cert component d'aventura. Les inclemències meteorològiques, a no ser casos extrems (catàstrofes naturals...) no son motiu de suspensió ni cancel·lació de l'activitat.

El material inclòs en el Pack Fang i Rocs (llibre de ruta, mapa tracks..etc), excepte el mallot, es lliurarà el dia d’inici de la ruta. El mallot de finisher només l’aconseguiran aquells que completin la ruta sencera (Fang i Rocs).

El transport de l'equipatge el fa l'organització ( una maleta per persona).

 

ALLOTJAMENTS

La Fang i rocs  només es pot fer amb reserva prèvia.

En cas de presentar-se a qualsevol allotjament sense la reserva concertada, l'organització de la Fang i Rocs no serà responsable de la situació.

Si es decideix un canvi d’allotjament a última hora sense el vist-i-plau de l'organització de la Fang i Rocs s'haurà d'abonar igualment la nit en l'hotel reservat amb antelació.

 

FORMALITZACIO DE LA RESERVA, PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ

Fang i rocs  només es pot fer amb reserva prèvia a través de la nostra web.

Per reservar la Fang i rocs  s'haurà d'emplenar i enviar el formulari de prereserva que trobareu en aquesta web. A continuació es rebrà un correu amb el resum de la pre-reserva: detall de les etapes i allotjaments, import total definitiu i paga i senyal que s'ha de fer efectiva. La reserva no estarà formalitzada fins que s'hagi fet efectiu l'import de la paga i senyal.

En cap cas es farà devolució de l’import de l’assegurança en cas de que s’hagi contractat.

La paga i senyal serà el 25% de l'import total de la reserva. Si es cancel·la part o tota la reserva amb un mínim de 15 dies d’antelació a l'inici de la ruta es podrà recuperar íntegrament o la part que correspongui (no obstant la reserva queda supeditada a la disponibilitat dels allotjaments). La resta de l'import s'haurà de fer efectiu a l'arribada.

Si es produeix l’anul·lació d'una reserva o part d'ella (si alguna persona del grup es dóna de baixa) i ja s'han rebut els materials inclosos en el Pack Fang i rocs  es perdrà l'import íntegre de la reserva, independentment del moment en què es produeixi aquesta anul·lació.

Per a la reserva d'un dispositiu GPS amb la guia de la Fang i rocs  s'haurà d'abonar una fiança de 50 € que es recuperarà íntegrament quan es retorni el dispositiu GPS en bon estat.

Els participants es faran responsables de les bicicletes en cas de robatori d’aquestes. 

“En cas que es precisi la presencia de l’organització per a petites reparacions de la bicicleta, que les puguin dur a terme els participants, s’haurà d’abonar el cost de la reparació, així com el desplaçament.”   

En el cas que no es porti la pròpia bicicleta, l’organització de la Fang i rocs  us ofereix la possibilitat de lloguer d’una bicicleta, en aquest cas s’haurà d’abonar una fiança de 100 € que es recuperarà íntegrament quan es retorni la bicicleta en bon estat.

La ruta es auto-guiada amb la utilització de GPS amb el recorregut marcat.

(Hi ha la possibilitat de fer la ruta guiada, min. 4 pax., veure condicions econòmiques. En el cas de ser menys de 4 persones, consultar amb l’organització la possibilitat de guiatge).

 

ABANDÓ

L'abandó de qualsevol participant s'haurà de comunicar a l'organització de la Fang i rocs  el mateix dia que es produeixi. En el llibre de ruta que es lliura en el moment de recollir el Forfet es faciliten números de telèfon de serveis de taxi.

 

RECOMANACIONS GENERALS

La utilització del casc és obligatori. Recomanem  una bicicleta en condicions per l'activitat que s’ha de realitzar, com a mínim amb suspensió davantera i frens en bon estat; també dur una petita motxilla (camelback) amb aigua i alguna barreta energètica, i, el més important, algun recanvi, cambres d’aire, bomba per inflar, “tronxa” cadenes, etc.

També es recomana la utilització de  líquid anti-punxades pels ciclistes que duen tubeless.

Existeix la possibilitat de llogar la bicicleta si et vols estalviar els maldecaps d'haver de transportar la teva bicicleta.

El respecte a l'entorn es absolutament prioritari, ja que la ruta transcorre per zones de paratges naturals protegits i en alguns casos travessa zones ecològicament molt fràgils i per tant caldrà extremar les precaucions. Mai no s'embrutarà l'entorn de cap manera i es respectaran les normes establertes.

Per qüestions climàtiques, a èpoques de calor, aconsellem  fer les etapes a primera hora o a les darreres del dia. És important dur protecció solar, i , sobretot, hidratar-se bé, abans, durant i després de l’activitat.    També és recomanable dur sals minerals que us ajudaran a retardar la fatiga i millorar la recuperació.

La organització de MTBikeMallorca.com, desaconsella realitzar la Fang i Rocs  en els mesos de juliol i agost, donat que les temperatures a l’illa durant aquets mesos solen ser molt altes i hi ha més riscos de patir un cop de calor.   Igualment  s'ha de tenir en compte que el  risc d’incendis és més elevant en aquesta època de l'any.

Quan la ruta sigui guiada, els membres del grup seguiran en tot moment les indicacions del guia. Sense excepció

Es recomana contractar una assegurança. En el moment de fer la reserva teniu l'opció de contractar una assegurança a mida en funció dels dies que realitzeu la volta. Podeu trobar tota la informació a l’apartat d'Extres (reserves).

 

ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

La realització de la reserva implica l’acceptació de tots els punts descrits anteriorment.