Avís legal

Política de Privacitat i protecció de dades

D'acord amb la llei, aquest lloc web compleix la Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal . De conformitat amb el que disposa la Llei abans esmentada, qualsevol persona que proporcioni les seves dades o qualsevol altra informació nominativa en el lloc disposa del dret d'accés , rectificació , informació o cancel · lació de les seves dades nominatives que l'incumbeixen. Per a això, hauran dirigir-se a : MTBikeMallorca - Ecònom Pere Bonnin , 6 - 07500 Manacor ( Mallorca )

Accés al lloc

MTBikeMallorca es reserva el dret de modificar , rescindir , suspendre o interrompre en qualsevol moment , per qualsevol raó i si així ho estima oportú , l'accés a part o La totalitat del lloc sense previ avís. Si té alguna observació o suggeriment sobre el lloc , preguem que es posi en contacte amb l'administrador en la següent adreça : info@mtbikemallorca.com

Drets d'autor / Copyright

Els continguts d'aquest lloc , inclosos els textos , imatges i dissenys gràfics són propietats de MTBikeMallorca , o de tercers que han autoritzat el seu ús .MTBikeMallorca  presenta aquests continguts amb finalitats informatives i de publicitat . Queda expressament prohibit l'ús dels continguts del lloc excepte acord previ i per escrit de MTBikeMallorca  . MTBikeMallorca  es reserva el dret d'iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel · lectual o industrial .

Aquest lloc és propietat de MTBikeMallorca :

Ecònom Pere Bonnin , 6 - 07500 Manacor ( Mallorca )

+34 637 813 249

e- mail : info@mtbikemallorca.com

 

Disseny: Ideograma & k_barret

Programació web : Connectingdedots 

Text i Fotografies : MTBikeMallorca

 

Responsabilitat

Tota la informació que es mostra en aquest lloc és veritable .MTBikeMallorca no ofereix cap garantia , explicita o implícita , ni assumeix la responsabilitat que es podria derivar de l'accés o de l'ús del lloc , inclòs tot tipus de danys o tot virus que pogués infectar l'equip informàtic o qualsevol altre bé del usuari .